Advies & Inspecties

Elektrische Veiligheidsinspecties van Installaties

Advies Inrichting Sport & Recreatie Faciliteiten o.a.:

Zwembaden

Sporthallen

Gymzalen

Sportvelden

Service & Reparaties

» Dieselgeneratoren

» Reeferservice

Technische Groothandel

Koeltechnische onderdelen | Airconditioning | Luchtbehandeling | Gereedschappen

Elektrische Veiligheidsinspecties

Elke elektrische installatie dient periodiek gecontroleerd te worden volgens de NEN3140. Het goed onderhouden en inspecteren draagt bij aan de continuïteit en veiligheid van uw bedrijfsprocessen. Wij verzorgen zeer gedetailleerde rapporten en de benodigde certificaten. Hiermee voldoet u aan de eisen, zoals gesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Inrichting Sport & Recreatie

De ontwikkeling, het ontwerpen en realiseren van Sport- en Recreatieve voorzieningen vraagt om specifieke expertise om te komen tot faciliteiten die zijn afgestemd op de sporter en recreant van deze tijd.

Truetec vertaalt de wensen van de gebruiker en sporter naar functionele ontwerpen en inpassingen op het gebied van bijvoorbeeld  Sportaccommodaties, Sportvelden en Zwembaden.

Service & Reparaties

Truetec is een bedrijf dat hoogwaardige en efficiënte service verleent op het gebied van machines voor de koelcontainers, generator sets en elektrische installaties van schepen, bedrijfspanden en sportaccommodaties.

Gasdetectie

Truetec is de ontwikkelaar van de RRA (Refrigerant Risk Assessment) test, deze test is bedoeld om de veiligheid van de koelsystemen te testen op gevaarlijke verontreinigingen, zoals R40.

Technische Groothandel

Truetec is gespecialiseerd in onderdelen voor de koudetechniek, installatiemateriaal, gereedschappen en koudemiddelen.

Make Your Own Magic

"OUT-OF-THE-BOX" is bij ons een alledaagse term. Wij vinden het leuk om samen met U te werken aan een oplossing vanuit een ander oogpunt, vaak vernieuwend en innovatief. Met kleine stapjes GROTE resultaten bereiken.

Make Your Own Magic!

Bel ons!

Cold Chain

De koude keten (Cold-Chain) is logistiek gezien een doorlopende systeem van koeling tijdens transport (met bijvoorbeeld Reefers-Koelcontainers) van de producent naar de eindgebruiker.

Reefers kunnen aangestuurd worden door een Generatorset. Hiervoor leveren wij ook de volledige service.

Tijdens opslag van dergelijke producten als levensmiddelen, farmaceutische- en chemische producten speelt de zo genoemde koudecirkel een grote rol.

Wij leveren alle componenten inclusief koudemiddel/drager benodigd voor uw koeltechnische projecten.

Ga naar onze webshop

Elektrische Veiligheidsinspecties

Voor elektrische veiligheidsinspecties volgens de richtlijnen van de NEN3140 Inspecties voor laagspanningsinstallaties in woningen en utiliteitsbouw ben u bij ons op het goede adres.

Hij dragen veel zorg voor een duidelijke en gedetailleerde rapportage. Evenals de nazorg.

Bel ons!

Neem contact met ons op +31 180 221770 | info@truetec.eu

Contactgegevens

Truetec B.V., Geyssendorfferweg 60, 3088 GK Rotterdam, The Netherlands, +31 180 221770, info@truetec.eu