Elektrische veiligheidsinspecties zijn essentieel om de veiligheid te waarborgen bij werkzaamheden aan en nabij elektrische installaties. Hier zijn enkele belangrijke aspecten:

  1. Toepassingsgebied: De Basisinspectiemodule Elektrische installaties en werkzaamheden is van toepassing op zowel extra lage spanning (ELV), laagspanning (LS) als hoogspanning (HS)1. Dit omvat alle elektrische systemen en onder spanning staande delen die gevaar kunnen opleveren.

  2. Doel: De inspecties richten zich op het beoordelen van de elektrische veiligheid. Dit omvat onder andere:

    • Controle van installaties op correcte aansluitingen, isolatie en bescherming.
    • Beoordeling van werkzaamheden in de nabijheid van elektrische delen.
    • Inspectie van beschermingsmiddelen, zoals aardlekschakelaars en zekeringen.
  3. Normen: De Nederlandse norm NEN 3140 biedt praktische richtlijnen voor elektrische veiligheid. Hierin staan wettelijke eisen voor het werken met elektrische installaties en arbeidsmiddelen2.

Kortom, elektrische veiligheidsinspecties zijn van vitaal belang om risico’s te minimaliseren en een veilige werkomgeving te waarborgen!