Een elektrische installatie omvat alle elektrische apparaten, aansluitingen en verbindingen die nodig zijn voor de opwekking, het transport, de omzetting, de distributie en het gebruik van elektrische energie. Dit omvat onder andere:

  1. Bedrading en schakelaars: Het complexe netwerk van kabels, draden, schakelaars, stopcontacten en schakelkasten dat stroom levert aan lampen, beveiligingssystemen, internetverbindingen, airconditioning, afzuigkappen en meer1.

  2. Meterkast: Het centrale punt waarin de elektriciteitsmeter, zekeringen en groepen zijn ondergebracht.

  3. Vaste machines en apparaten: Alle apparatuur die permanent op het elektriciteitsnet is aangesloten, zoals machines, productielijnen en bouwplaatsinrichtingen.

  4. Bronnen van opgeslagen energie: Dit omvat accu’s, batterijen en condensatoren die energie kunnen opslaan en afgeven.

De NEN 3140-norm beschrijft de bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties en vormt een goede manier om aan wettelijke verplichtingen te voldoen